Wilsonbekwaam

Wilsonbekwaam is een medische term. Het geeft aan dat iemand in één of meer situaties niet in staat is zelfstandig verantwoorden beslissingen te nemen. Je bent wilsonbekwaam als je:

  • Informatie niet kan begrijpen en afwegen;
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van een besluit zijn en/of;
  • Geen besluit kan nemen.

Wilsonbekwaamheid kan kort duren of voor altijd zijn. Iemand kan bijvoorbeeld geen beslissing nemen omdat hij tijdelijk buiten bewustzijn is. Maar iemand kan ook voor de rest van zijn leven wilsonbekwaam zijn, bijvoorbeeld bij ernstige dementie. Bij wilsonbekwaamheid heb je vaak nog wel de bevoegdheid om zelf te beslissen maar kan je dat niet meer.

Handelingsonbekwaam is anders: het betekent dat iemand niet mag optreden in het recht. Het is een wettelijke regeling om kwetsbare mensen, zoals minderjarigen en mensen die onder curatele staan, te beschermen in het rechtsverkeer.

Bij wilsonbekwaamheid gaat het er dus om dat iemand niet meer kán, bij handelingsonbekwaamheid gaat het erom dat hij of zij iets niet mág. Dan is er ook nog de term ‘handelingsonbevoegd’: hierbij gaat het om een minderjarige die zonder toestemming van zijn ouders een rechtshandeling probeert te verrichten.