Wanneer is een volmacht die niet eindigt door overlijden geldig?
5 December 2016 Door: Peter Duijzend

Als een volmacht die onverbrekelijk bestanddeel is in de overeenkomst van economische eigendomsoverdracht en die daarnaast ook nog tijdens het leven zou kunnen worden gebruikt en dus niet onder de definitie van een uiterste wil te brengen is (eenzijdig, werkend na overlijden, gesloten stelsel) blijft geldig na het overlijden. Bron: ECLI:NL:RBAMS:2016:6672  In genoemde uitspraak was sprake van een economische eigendomsoverdracht. Blijkens de akte van economische eigendomsoverdracht heeft de overledene bepaald dat de volmacht niet zal eindigen door zijn overlijden. Nu sprake is van een onherroepelijke volmacht als bedoeld in artikel 3:74 BW die niet door de dood van de overledene is geëindigd, kan die worden ingeroepen tegen de erfgenamen van de overledene. Zij volgen immers als rechtsopvolgers onder algemene titel op grond van artikel 4:182 BW op in al hun rechten en verplichtingen. Ook op grond van artikel 3:77 BW worden de erfgenamen van een volmachtgever (overledene), indien ondanks de dood van de volmachtgever krachtens de volmacht een geldige rechtshandeling is verricht, aan die rechtshandeling gebonden alsof die handeling bij het leven van de volmachtgever was verricht.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.