Is een kind rekening en verantwoording verschuldigd?
24 January 2017 Door: Peter Duijzend

Is een kind dat zijn ouders verzorgd zonder overeenkomst rekening en verantwoording verschuldigd aan bijvoorbeeld de overige kinderen? In beginsel is een kind verantwoording verschuldigd aan de ouders over het gevoerde beheer. De Hoge Raad: Of een zodanige verantwoording geboden is, sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Omstandigheden die in dit verband een rol kunnen spelen zijn onder meer:

  1. de redenen waarom het beheer is gevoerd;
  2. de verhouding die bestond tussen degene die het beheer voerde en de rechthebbende;
  3. hetgeen in de relatie tussen partijen of in soortgelijke gevallen gebruikelijk is of was;
  4. de mate waarin degene die het beheer voerde, zelfstandig kon en mocht handelen; en
  5. de mate waarin de rechthebbende in staat is geweest de handelingen van degene die het beheer voerde te overzien en voor zijn belangen op te komen.

Rekening en verantwoording aan rechtsopvolgers onder algemene titel is immers alleen dan aan de orde indien een volmachtgever niet in staat was tot het afnemen van rekening en verantwoording en indien dat wel het geval is alleen als er sprake is geweest van misbruik van omstandigheden (ECLI:NL:GHSGR:2012:BY4759). Als de ouder geen bezwaar maakt tegen de wijze van verantwoording door het verzorgende kind, dan kunnen de andere kinderen dat na overlijden ook niet. Naar mate de handelingen niet passen bij normale verzorging dan zal sneller een verantwoordingsplicht jegens de erfgenamen aangenomen worden (bijv. ingeval van schenking van de ouder aan het kind dat de verzorging op zich heeft genomen),

,

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.