Met welke beperkingen kan een bank niet werken in een levenstestament?
16 December 2016 Door: Peter Duijzend

Een bank kan niet werken met een aantal beperkingen. Hierbij een aantal voorbeelden: 1. De gevolmachtigde mag geen schenkingen doen namens de volmachtgever. 2 De gevolmachtigde mag tot een bedrag van EUR 2.000 per maand over de rekening beschikken. 3 Het is de gevolmachtigde niet toegestaan beschikkingshandelingen te verrichten. 4 De gevolmachtigde mag niet als wederpartij van de volmachtgever optreden (Selbsteintritt). Het probleem met deze (en andere vergelijkbare) beperkingen is dat banken ze niet kunnen hanteren/controleren. De bank kan dan door bijv. erfgenamen verweten worden ongeoorloofde handelingen te hebben toegestaan. Het faciliteren van handelingen die mogelijk niet gedekt worden door de volmacht is niet in het belang van de volmachtgever en kan tot aansprakelijkheid en dus claims voor de bank leiden. Daarom zal een bank een levenstestament met onhanteerbare beperkingen weigeren.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.