Schenkingen

Als je gewend bent om schenkingen te doen, bijvoorbeeld jaarlijks aan je kinderen of kleinkinderen of aan een goed doel, dan kan je in je levenstestament regelen dat deze doorgaan als je zelf niet meer kan beslissen. Is er geen schenkingstraditie dan kan je bepalen onder welke voorwaarden en in welke situaties er geschonken mag worden. Een uitzondering is: ‘schenken op papier’: dit is een speciale vorm van schenken en kan niet door een gevolmachtigde worden gedaan. Dergelijke schenkingen dienen persoonlijk verricht te worden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor stemmen, een testament maken of een kind erkennen.

Voorbeeld schenkbepalingen in een Levenstestament

De gevolmachtigde mag giften doen aan mijn kinderen (en mijn kleinkinderen) als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Ik wens dat mijn kinderen (en mijn kleinkinderen) daarbij gelijk worden behandeld. Waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen mijn kinderen enerzijds en mijn kleinkinderen anderzijds. Giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging te voorzien, berekend volgens de rechterlijke richtlijnen die gelden bij beschermingsbewind.