Ondernemer en een levenstestament

Als een ondernemer uitvalt dan wordt zijn of haar bedrijf stuurloos en dat heeft nadelige gevolgen voor de continuïteit van de onderneming. Voor ondernemers is het daarom van belang dat zij zich voorbereiden op onverwachte situaties. Zorg ervoor dat je zaken geregeld worden als je tijdelijk of langdurig uitvalt. In een levenstestament kan je als ondernemer iemand benoemen die namens jou beslissingen mag nemen als jij uitvalt en die je onderneming voortzet. Het maakt niet uit of je onderneemt in een eenmanszaak, maatschap, VOF of een BV.

Wat kan je regelen in ondernemingsvolmacht?

Je kunt bijvoorbeeld volmacht geven om de onderneming te verkopen aan je beste werknemer. Je kan ook volmacht geven om juist investeringen te doen, rechtspersonen op te richten (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting), statuten van een vennootschap te wijzigen of om namens jou een stem in een aandeelhoudersvergadering uit te brengen. Je hoeft niet voor alle zaken volmacht te geven. Je kan de volmacht beperken door deze alleen af te geven voor specifieke handelingen of voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld het beëindigen van (een deel van) je onderneming, een samenwerking met andere ondernemingen of het ontslag van medewerkers. Je kan in hetzelfde levenstestament je privé- en medische zaken regelen. Je kan voor je onderneming een andere gevolmachtigde aanwijzen dan voor je privézaken.