Misbruik levenstestament voorkomen

Met een levenstestament geef je je vertegenwoordiger volledige volmacht om namens jou te handelen met zichzelf als wederpartij. Deze volledige volmacht betekent echter niet dat je de gevolmachtigde een carte blanche geeft. De gevolmachtigde moet jou regelmatig op de hoogte stellen over de handelingen die hij of zij voor jou heeft gedaan, hoe dat is gebeurd en waarom.

Hoe voorkom je dat je vertrouwenspersoon je vertrouwen schaadt?

  • Laat de gevolmachtigde regelmatig rekening en verantwoording afleggen;
  • Benoem meerdere gevolmachtigden en bepaal dat er steeds twee gevolmachtigden moeten tekenen;
  • Benoem een (professioneel) toezichthouder;
  • Zorg ervoor dat je erfgenamen de gevolmachtigde(n) kunnen controleren.

Hoe zorg je als gevolmachtigde dat je het vertrouwen niet beschaamt?

  • Zorg ervoor dat de volmacht weloverwogen tot stand komt en spreek mogelijke scenario‚Äôs door;
  • Blijf binnen de bevoegdheden die de volmacht je geeft;
  • Handel alleen in het belang van de volmachtgever;
  • Houd een administratie bij zodat duidelijk is wat je hebt gedaan en waarom;
  • Overleg met een toezichthouder bij belangrijke beslissingen.