Vertrouwenspersoon

In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan. Deze neemt beslissingen als je dat zelf niet meer kan. In een levenstestament beschrijf je uitgebreid wat je wensen zijn. Dit zijn financiële wensen en wensen voor het geval je naar een verpleeghuis moet en welke medische behandelingen je wel en niet wilt ondergaan. Je kan meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen.

De keuze van een vertrouwenspersoon (de gevolmachtigde) is bij een levenstestament van bijzonder belang. Bij het tekenen van het levenstestament besteedt de notaris aandacht aan je keuze voor een vertrouwenspersoon en gaat na of je er van overtuigd bent dat je vertrouwenspersoon kan en wil doen wat jij van hem of haar verwacht. Ook is het van belang om aandacht te besteden aan personen die mogelijk bezwaar kunnen hebben aan de benoeming van jouw gevolmachtigde.

Het is aan te raden om als levenstestateur (volmachtgever) aan andere betrokkenen (als die er zijn) te laten weten dat je een vertrouwenspersoon hebt aangewezen en daarbij toelicht hoe je tot je beslissing bent gekomen.

Over de volgende vragen moet je nadenken:

 • Wie wordt/worden je gevolmachtigde(n)?;
 • Wat worden zijn/haar (interne) bevoegdheden?;
 • Mag de vertrouwenspersoon je ook op medisch gebied vertegenwoordigen?;
 • Wil je een toezichthouder benoemen?

Taken vertrouwenspersoon levenstestament

De voorgaande vragen zijn wellicht beter te beantwoorden als je weet wat de taken van je vertrouwenspersoon kunnen inhouden. Hierbij een aantal voorbeelden:

 • het regelen van je (dagelijkse) financiën en belastingzaken;
 • het doen van schenkingen die je wil (blijven) doen en het vaststellen van de schenkingsvoorwaarden;
 • het verlenen van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • het verkopen van je woning als je niet meer zelfstandig kan wonen;
 • beslissen wat er met je inboedel gaat gebeuren als je je woning moet verkopen;
 • fungeren als bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
 • het beslissen over orgaandonatie;
 • het uitvoeren van uitvaartwensen;
 • praktische zaken zoals de persoonlijke verzorging of de verzorging van je huisdier;
 • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Ik heb geen vertrouwenspersoon. Wat nu?

Wie je benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Je kan ook een professional (notaris, levensexecuteur, of bewindvoerders) benoemen tot gevolmachtigde. Je kunt ook vastleggen dat deze vertrouwenspersoon of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) verantwoorden aan een toezichthouder,  bijvoorbeeld aan de notaris. Hoe ver het toezicht moet gaan, bepaal je zelf.