Vermogen in het buitenland

Heb je een woning in Frankrijk of Zwitserse banktegoeden? Buitenlandse bezittingen vallen onder een ander rechtssysteem. Het is belangrijk erover na te denken of je wilt dat je gevolmachtigde ook kan beschikken over deze goederen. Omschrijf om welke bezittingen in het buitenland het gaat en welke bevoegdheden de gevolmachtigde heeft. Het kan zijn dat in het buitenland de eis gesteld wordt dat er minimaal twee gevolmachtigden moeten zijn. Een specifieke volmacht opmaken in het desbetreffende land zorgt ervoor dat deze altijd uitgevoerd kan worden. Vermeld dit ook in je levenstestament.

Tip: Informeer voor je buitenlandse bezittingen in het desbetreffende land of jouw levenstestament erkend wordt.