Herroepen of wijzigen levenstestament

Je kunt het levenstestament niet zomaar, zoals bij een codicil, verscheuren. Zolang je wilsbekwaam bent, kan je een levenstestament ieder moment herroepen of wijzigen. Je kan een nieuw levenstestament maken en daarmee direct je oude levenstestament herroepen. Uiteraard kan je ook het levenstestament wijzigen. Dit moet via een notaris. Ook is het mogelijk om bepaalde onderdelen te wijzigen of uit te breiden. Net als bij een testament dien je je levenstestament ten minste eens in de vijf jaar door te nemen of de wensen die je hebt vastgelegd nog wel kloppen met je huidige situatie en de geldende wetgeving. Als je herroept is het ook verstandig om partijen waarmee je gevolmachtigde namens jou heeft gehandeld daarvan op de hoogte te stellen.