Categorie: Bankzaken en levenstestamenten

Met welke beperkingen kan een bank niet werken in een levenstestament?

Een bank kan niet werken met een aantal beperkingen. Hierbij een aantal voorbeelden: 1. De gevolmachtigde mag geen schenkingen doen

Moet ik een gemaakt levenstestament aanmelden bij de bank?

Ja, een gemaakt levenstestament die direct ingaat kan gemeld worden bij de bank. Wacht niet totdat je daadwerkelijk gebruik wilt maken

Waarom moet ik ruime bevoegdheden opnemen voor de bank?

Je geeft je vertegenwoordiger volledige volmacht om namens jou te handelen met zichzelf als wederpartij. Dit betekent dat je vertegenwoordiger