Categorie: FAQ

Kan ik een volmacht geven om kinderen te erkennen of een testament te maken?

Nee, bepaalde handelingen moet een volmachtgever altijd zelf doen. Dit zijn hoogstpersoonlijke rechtshandelingen zoals het maken van een testament of het

Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie?

In een levenstestament kan je een euthanasieverklaring opnemen. Bij euthanasie is het doel het overlijden van de levenstestateur wanneer hij/zij

Wat is bevoegd om als wederpartij op te treden (Selbsteintritt)?

Als je als gevolmachtigde bevoegd bent om als wederpartij op te treden van de volmachtgever dan mag je met jezelf

Wat zijn daden van beschikking?

Daden van beschikking zijn handelingen waarbij de gevolmachtigde namens de volmachtgever goederen gaat verkopen, weggeven of bezwaren met bijv. een

Kan ik met een levenstestament ook een reisdocument aanvragen voor mijn kinderen?

Ja, met een levenstestament kunt u namens de andere ouder (volmachtgever) ook reisdocumenten aanvragen voor de volmachtgever alsmede voor gezamenlijke minderjarige kinderen.

Kan ik een onherroepelijke volmacht intrekken?

Kan ik een onherroepelijke volmacht intrekken? In beginsel is een volmacht onherroepelijk en daarom niet in te trekken. Het is

Waarvoor is een levenstestament? Wat is het doel of reden?

Waarvoor is een levenstestament? Een levenstestament is er om ervoor te zorgen dat uw zaken behartigd worden op een wijze

Is een kind rekening en verantwoording verschuldigd?

Is een kind dat zijn ouders verzorgd zonder overeenkomst rekening en verantwoording verschuldigd aan bijvoorbeeld de overige kinderen? In beginsel

Wanneer is er een verplichting tot rekening en verantwoording?

Volgens vaste rechtspraak kan een verplichting tot het doen van rekening en verantwoording worden aangenomen indien tussen partijen een rechtsverhouding

Met welke beperkingen kan een bank niet werken in een levenstestament?

Een bank kan niet werken met een aantal beperkingen. Hierbij een aantal voorbeelden: 1. De gevolmachtigde mag geen schenkingen doen