Categorie: Uncategorized

Mentorschap

Mentorschap: Een beschermingsmaatregel voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zoals over

Bewind

Bewind: Een beschermingsmaatregeling voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) niet goed kunnen omgaan met hun (toekomstige)