Categorie: Begrippenlijst

definitie levenstestament

Een levenstestament is een volmacht van een wilsbekwame meerderjarige die bedoeld is om te voorzien in de situatie dat de meerderjarige

Curatele

Curatele: De meest vergaande beschermingsmaatregel, bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen, of

Selbsteintritt

Selbsteintritt: De bevoegdheid in het algemeen om met gebruikmaking van de volmacht zelf als wederpartij van de volmachtgever op te

Codicil

Codicil: (4:97 BW) Een geheel handgeschreven document, voorzien van de datum en de handtekening van de schrijver, waarin deze een

Mediation

Mediation: Een vorm van conflictoplossing waarbij onder leiding van een mediator (neutrale derde) gezocht wordt naar een oplossing.

Legaat

Legaat: Een bepaald goed of een som geld dat in een testament aan een persoon of instelling (bijvoorbeeld een goed

Levenswensverklaring

Levenswensverklaring: Een verklaring waarin je de arts vraagt om alles te doen om je in leven te houden of je