Is mijn notariële volmacht nog wel geldig?
7 November 2016 Door: Peter Duijzend

Mijn vader heeft een paar jaar geleden een testament op laten maken. Wij zijn als kinderen op de hoogte van de inhoud van het testament. Mijn vader lijdt aan dementie en woont in een kleinschalige woonvorm. Tevens heeft hij destijds een notariële volmacht laten opmaken. Van dit testament en volmacht zijn wij dus als kinderen op de hoogte. Is het mogelijk dat mijn vader nadien een nieuw testament en volmacht heeft laten vast leggen waar wij als kinderen niet van op de hoogte zijn? Nu hebben wij als kinderen zijnde het huis te koop gezet. Hiertoe zijn wij volgens de notariële volmacht gemachtigd. Ik vraag mij af of we hier geen problemen mee kunnen krijgen als blijkt dat mijn vader een nieuw testament of volmacht heeft laten opstellen. Stel nu dat blijkt dat bijvoorbeeld het huis of gelden aan iemand anders word gelegateerd middels het (laatst opgemaakte) testament.

Testament

Het is heel goed mogelijk dat uw vader een nieuw testament heeft gemaakt. De notaris mag u hier niets over melden. Dit valt onder zijn geheimhoudingsplicht. Het laatst gemaakte testament zal in beginsel uitgevoerd moeten worden. Het testament kan dus bepalingen bevatten waarvan u als gevolmachtigde niets weet. In zijn algemeenheid verdient het de aanbeveling om een notariële volmacht af te stemmen op het testament zodat de gevolmachtigde niet onbewust bepalingen in het testament doorkruist.

Volmacht

Allereerst antwoord op de vraag wat is een volmacht? Een volmacht is de bevoegdheid die uw vader heeft verleent aan de kinderen (de gevolmachtigde), om uit naam van vader rechtshandelingen te verrichten. Wat is het gevolg? Een door de kinderen binnen de grenzen van hun bevoegdheid in naam van de vader (volmachtgever) verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen uw vader als volmachtgever. De volmacht eindigt (3:72 BW) onder andere door herroeping door uw vader.

Herroeping volmacht

In een notariële volmacht is vaak ook bepaald hoe de volmacht herroepen dient te worden. In onze levenstestamenten/volmacht staat bijvoorbeeld: “De verleende volmacht eindigt door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde. Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.
De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht en registreert dit in het genoemde Centraal Levenstestamentenregister. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over de herroeping of opzegging.” In onze stukken staat dat dit schriftelijk moet gebeuren. Dat is geen wettelijke verplichting. Ook het aantekenen op de notariële volmacht staat als volgt in de wet: In geval van een bij notariële akte verleende volmacht tekent de notaris die de minuut onder zijn berusting heeft, op verzoek van de volmachtgever het einde van de volmacht daarop aan (3:75 BW). .  Als u en de notaris geen herroeping bekend is, dan is de volmacht dus nog geldig.

Slot

Kijk dus naar de volmacht en informeer als gevolmachtigde bij de notaris of hem een herroeping bekend is. Is dat niet het geval dan kunt u rechtsgeldig uw vader vertegenwoordigen. De notaris die de woning overdraagt zal ook controleren of de volmacht niet herroepen is. Als u handelt binnen de grenzen van de volmacht dan is dat voor rekening en risico van vader en kunt u daar in beginsel niet voor worden aangesproken.

Levenstestament nodig ? Vraag dan je levenstestament aan via Levenstestamentservice. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier levenstestament online.
,

4 reacties op “Is mijn notariële volmacht nog wel geldig?”

 1. Vincent Rondwijk says:

  Bedankt voor het delen van dit artikel over de notariële volmacht. Goed om te weten dat er een geheimhoudingsplicht bestaat, ik ga dit thema ook bespreken met familie. Ik wil alles goed laten vastleggen voor later.

 2. Marie de Jonge says:

  Goed om te weten wat het inhoudt om volmacht te verlenen. Een vriend van mij is zich ook aan het verdiepen in het thema ‘levenstestament’. Ik ga het artikel even doorsturen, zodat hij hopelijk meer inzicht krijgt in de mogelijkheden.

 3. Mara says:

  Interessant om hier meer te lezen over volmacht en testamenten. Ik wist niet dat de notaris niets over eventuele aanpassingen mag zeggen. Ik kan mij voorstellen dat je als kinderen wellicht voor verrassingen komt te staan.

 4. Esther Holten says:

  Handig om meer informatie over het onderwerp ‘volmacht’ te lezen. Een tante van mij had hier nog vragen over. Ze wil namelijk haar levenstestament gaan aanpassen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.