Ontstentenisregeling : Geen volmacht buiten de aandeelhoudersvergadering om
30 June 2017 Door: Peter Duijzend

Volgens de rechtbank Gelderland kan een bestuurder van een BV geen volmacht geven buiten de aandeelhoudersvergadering om. Als een bestuurder vervangen moet worden dan moet dus gebruik gemaakt worden van een ontstentenisregeling die in de statuten van de BV is vastgelegd.

Handelen in het belang van de vennootschap

In een levenstestament heeft een bestuurder van een BV volmacht gegeven om voor en namens de volmachtgever rechtshandelingen waaronder begrepen maar niet beperkt tot het stemmen als aandeelhouder in het kapitaal van en op de aandeelhoudersvergadering(en) van de B.V. te verrichten. Aan de rechtbank in Gelderland is voorgelegd of het mogelijk is dat een gevolmachtigde op basis van een levenstestament/volmacht bestuurstaken uitvoert. Volgens de rechter vloeit voor  uit artikel 2:8 BW dat een aandeelhouder zijn bevoegdheden in de eerste plaats uitoefent in zijn eigen belang, maar dat daarbij rekening dient te worden gehouden met het belang van de vennootschap.

Een bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. Deze bestuurder oefent zijn bevoegdheden uit in het belang van de vennootschap en eventueel de met haar verbonden onderneming(en). Als consequentie hiervan moet worden aangenomen dat een aandeelhouder in beginsel een volmacht mag geven om zijn aandeelhoudersbevoegdheden uit te oefenen, terwijl de bestuurder dit in beginsel niet mag. Een bestuurder mag niet de door de algemene vergadering aan hem gegeven last buiten die algemene vergadering om overdragen aan een ander.

De rechter concludeert dat volmachtgever als aandeelhouder en bestuurder gehandeld heeft in strijd met hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd in de zin van artikel 2:8 BW.  Op buitenwettelijke wijze heeft de gevolmachtigde getracht anderen uit te rangeren binnen de B.V. en dus onrechtmatig gehandeld. De rechter verplicht de volmachtgever om ervoor te zorgen dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van het levenstestament.

Ontstentenisregeling

Wil je een bestuurder vervangen omdat deze wilsonbekwaam is geworden dan moet er gebruik gemaakt worden van de ontstentenisregeling in de statuten. Uiteraard is het ook mogelijk dat de aandeelhoudersvergadering een andere bestuurder benoemt. Aandeelhoudersbevoegdheden mogen wel uitgeoefend worden door een gevolmachtigde.

Bron: ECLI:NL:RBGEL:2017:3273

Levenstestament nodig ? Vraag dan je levenstestament aan via Levenstestamentservice. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier levenstestament online.

Eén reactie op “Ontstentenisregeling : Geen volmacht buiten de aandeelhoudersvergadering om”

  1. Richard van Omster says:

    Bedankt voor het delen van deze informatie over levenstestamenten en het hebben van een bedrijf. Ik ga de informatie snel doorsturen. Een vriend van mij had er nog een aantal vragen over. https://vr-advocatuur.nl/onze-diensten/hellevoetsluis

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.