Ondanks levenstestament, toch bewind en mentorschap.
28 September 2017 Door: Peter Duijzend

Als er een levenstestament is opgesteld is er geen reden om bewind en mentorschap in te stellen omdat de volmachtgever daar zelf in heeft voorzien. In bijzonder situaties kan een kantonrechter ondanks het levenstestament een bewind en mentorschap instellen.

Instellen mentorschap

In een zaak voor de Rechtbank Midden-Nederland speelde het volgende. Een vrouw had een in Australië woonachtige persoon als gevolmachtigde aangewezen. In het verleden had deze gevolmachtigde veel voor de vrouw geregeld. Volgens de gevolmachtigde was het goed mogelijk om vanuit Australië de zeken te regelen. De feitelijke zorg voor de vrouw wordt aan iemand anders overgelaten. Omdat de gevolmachtigde de zorg voor mevrouw feitelijk overlaat aan anderen en hij niet in staat is snel en adequaat te reageren en aanwezig te zijn. Volgens de kantonrechter kan hij zijn rol als niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiger omschreven in het levenstestament niet goed vervullen. Vandaar dat de kantonrechter een mentorschap instelt. In het levenstestament was eveneens de wens van mevrouw opgenomen om de gevolmachtigde te benoemen tot mentor. Normaal gesproken dient de kantonrechter deze wensen te volgen (1:452 BW lid 3) maar aangezien hij de gevolmachtigde niet geschikt acht gaat hij in dit geval voorbij aan de wens van de gevolmachtigde.

Instellen bewind

De gevolmachtigde had de helft van het spaarvermogen van de mevrouw overgemaakt naar Australië om te investeren, met als doel om ervoor te zorgen dat mevrouw financieel onafhankelijk zou blijven. Het bijzondere rendement kon de gevolmachtigde niet aantonen. Volgens de kantonrechter had hij dus op een onjuiste wijze gebruik gemaakt van het levenstestament. de volmacht van betrokkene. Hierdoor ziet de kantonrechter aanleiding om een bewind in te stellen.

In het levenstestament heeft mevrouw bepaald dat als een bewind wordt ingesteld, zij de gevolmachtigde tot bewindvoerder wil benoemen. De rechter moet de voorkeur van de mevrouw volgen, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten (1:435 lid 3). Aangezien de rechter de gevolmachtigde niet geschikt vindt zal hij ook hier aan de wens opgetekend in het levenstestament voorbij gaan en benoemt de rechter een onafhankelijke professionele bewindvoerder. Door het instellen van het bewind eindigt op basis van het levenstestament de volmacht.

Bron: Rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBMNE:2017:4768)

Levenstestament nodig ? Vraag dan je levenstestament aan via Levenstestamentservice. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier levenstestament online.
,

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.