Kantonrechter: Geen bewind als levenstestament nog mogelijk is!
17 January 2017 Door: Peter Duijzend

Bij de kantonrechter is door de dochter een verzoek ingediend om over het vermogen van haar vader een bewind in te stellen als bedoeld in artikel 1:431 BW.  Dochter had dit verzoek ingediend om haar vader (of haar erfenis: cursivering LS) te beschermen tegen de negatieve invloed die de vriendin op haar vader zou hebben. Bij de inhoudelijke behandeling heeft de kantonrechter geconcludeerd dat hij zich onvoldoende voorgelicht acht om een beslissing op het verzoek te kunnen geven. De rechter heeft een onafhankelijk deskundigenonderzoek gelast. Uit het verslag van de arts blijkt onder meer dat hij van oordeel is dat vader cognitief/geestelijk gezien ten volle in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen en de reikwijdte en mogelijke gevolgen van zijn beslissingen te overzien. Verder is de arts van oordeel dat vader, gelet op zijn geestelijke en lichamelijke toestand, wilsbekwaam is ten aanzien van het vastleggen van zijn wensen in een notariële algemene volmacht/levenstestament en er medisch gezien geen reden is voor bewindvoering.

Volgens arts kan vader zelfstandig oordelen

De dochter is teleurgesteld te in de conclusie van de arts. Voorts deelt zij mee het vreemd te vinden dat de vriendin van vader aanwezig was tijdens het onderzoek door de arts. Temeer omdat een belangrijke reden voor het verzoek tot onderbewindstelling erin is gelegen vader te beschermen tegen de (negatieve) invloed die de vriendin op vader zou hebben. De arts heeft op verzoek van de kantonrechter nog gereageerd op het bericht van de dochter. Bij brief van 2 december 2016 heeft de arts meegedeeld dat weliswaar de vriendin van vader aanwezig was bij het onderzoek, maar dat het hem uit de gang van zaken duidelijk is geworden dat vader wilsbekwaam moet worden geacht. Volgens de arts reageerde vader cognitief goed en waren er geen tekenen van andere aandoeningen. Ook uit het contact met de vriendin is de arts niet gebleken dat vader niet zelfstandig kan oordelen.

Bewind wordt afgewezen

De kantonrechter is van oordeel dat niet gebleken is dat vader tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Bovendien is de kantonrechter overeenkomstig het deskundigenverslag van oordeel dat, hoewel de lichamelijke toestand van vader verslechtert door zijn chronische ziekte, (op dit moment) een bewind niet noodzakelijk is aangezien vader in staat is bij notariële volmacht/levenstestament het beheer over zijn vermogen nader te regelen. Voorts is niet gebleken dat vader wordt beïnvloed door zijn vriendin. Daarom wijst de rechter dit verzoek af.

De bovengenoemde uitspraak maakt duidelijk dat verzochte maatregelen proportioneel dienen te zijn. Als vader het zelf nog kan regelen met een levenstestament dan ziet de rechter geen aanleiding om vader onder bewind te stellen.

Rb. Midden-Nederland 21 december 2016, nr 5082107 AT VERZ 16-365 (RBMNE:2016:6798)

,

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.