Bewindvoerder mag erfdelen uitkeren ter voorkoming hogere zorgbijdrage
1 November 2016 Door: Peter Duijzend

Vader is overleden en de kinderen hebben een vordering op hun moeder op grond van de wettelijke verdeling. Moeder is onder bewind gesteld en opgenomen in een woonzorgcentrum. Zij betaalt een hoge eigen zorgbijdrage voor haar verblijf. Haar vermogen is circa € 300.000,-.

Haar bewindvoerder (zoon) heeft de rechtbank verzocht om de erfdelen van de kinderen uit te mogen keren. Dit verzoek ik afgewezen door de rechtbank. Het hof oordeelt in hoger beroep als volgt. Op zich is de overweging van de rechtbank, dat de kindsdelen pas opeisbaar zijn als de rechthebbende komt te overlijden, nu de wettelijke verdeling van toepassing is en de erflater niet heeft bepaald dat die buiten toepassing blijft, juist.

Machtiging uitkering geldvordering

In casu heeft de verzoeker (zoon en bewindvoerder) echter de vorderingen niet opgeëist maar in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van rechthebbende – dus namens moeder (rechthebbende) die hij in en buiten rechte vertegenwoordigt – toestemming verzocht om aan de kinderen de erfdelen uit de nalatenschap van hun vader uit te mogen keren op grond van artikel 4:17 lid 1 BW. Het hof is van oordeel dat het verzoek op grond van het bepaalde in artikel 4:17 lid 1 BW toewijsbaar is. De uitkering van het erfdeel (betaling van de geldvordering) is van belang nu moeder sinds januari 2015 in een woonzorgcentrum woont en zij twee jaar na het overlijden van haar echtgenoot een hogere bijdrage in de zorgkosten zal moeten voldoen die is gebaseerd op een bepaald percentage van het Box 3-vermogen.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder beheert het vermogen van een onder bewind gestelde. Voor het verrichten van beschikkingshandelingen (bijv. schenkingen, verkoop woning of uitkering erfdelen) heeft de bewindvoerder een machtiging nodig van de kantonrechter. Een dergelijke machtiging wordt niet altijd verstrekt. Wil je voorkomen dat een kantonrechter beslissingen moet nemen over jouw vermogen dan kan je een gevolmachtigde aanwijzen in een levenstestament. Hierbij kan je bepalen dat deze gevolmachtigde namens jou mag schenken. De volgende bepaling kan opgenomen worden in je levenstestament:

“Schenkingen”
Schenkingen mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging te voorzien, berekend volgens de rechterlijke richtlijnen die gelden bij beschermingsbewind.

Daarnaast kan je opnemen dat eventuele erfrechtelijke schulden afgelost mogen worden door de gevolmachtigde. Hiervoor kan de volgende bepaling opgenomen worden:

“Aflossing op erfrechtelijke vorderingen”
De gevolmachtigde mag tot een bedrag van €______ bedrag aflossen op vorderingen uit erfrecht die mijn kinderen op mij hebben.

Zo voorkom je dat je vermogen onder bewind wordt gesteld en dat er dus voor iedere beschikkingshandeling een machtiging gevraagd moet worden.

Bron: Rechtspraak.nl

,

Eén reactie op “Bewindvoerder mag erfdelen uitkeren ter voorkoming hogere zorgbijdrage”

  1. Richard van Omster says:

    Bedankt voor het delen van deze informatie over erfdelen bij een bewind. Een vriend van mij heeft hier veel vragen over. Ik ga het artikel doorsturen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.