Bewind | Curatele | Mentorschap

Als je niet meer goed voor jezelf kan zorgen of je financiën niet meer zelf kunt regelen en je zelf geen levenstestament hebt afgesloten kan een rechter drie soorten beschermingsmaatregelen nemen. Dit zijn curatele, bewind en mentorschap. Deze beschermingsmaatregelen worden hieronder toegelicht.

Curatele

Curatele is de meest vergaande beschermingsmaatregel. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam en verliest het gezag over minderjarige kinderen. Het is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen. Daarnaast ook voor mensen die hun veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand of van drank- of drugsmisbruik. Download hier het verzoekformulier voor onder curatele stelling>>

Bewind

Bewind beschermt mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) niet goed kunnen omgaan met hun (toekomstige) geld en bezittingen. Bewind beschermt ook mensen die hun geld verkwisten of problematische schulden hebben. Download hier het verzoekformulier voor bewind en mentorschap>>

Mentorschap

Mentorschap is voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zoals over de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen. Dit kan het gevolg zijn van een geestelijke of lichamelijke toestand. Een mentor kan dan een aantal beslissingen nemen, zoveel mogelijk samen met de betrokkene. Download hier het verzoekformulier voor bewind en mentorschap>>

Met het maken van een levenstestament voorkom je in principe dat een rechter een bewind, mentorschap of curatele moet instellen om jouw zaken te regelen. Lees meer over curatele, bewind en mentorschap op rechtspraak.nl>>> Lees hier meer over een zaak waarin de rechter ondanks een levenstestament toch een bewind en mentorschap heeft ingesteld>>>.