Selbsteintritt
12 September 2016 Door: Peter Duijzend

Selbsteintritt: De bevoegdheid in het algemeen om met gebruikmaking van de volmacht zelf als wederpartij van de volmachtgever op te treden. Het kan voorkomen dat een gevolmachtigde namens jou handelt en tegelijk voor zichzelf handelt. De wet geeft als grens aan dat een gevolmachtigde namens zichzelf als wederpartij van jou als volmachtgever mag handelen, maar dan moet de inhoud van de te verrichten handeling duidelijk zijn. In de wet staat (3:68 BW): “Tenzij anders is bepaald, kan een gevolmachtigde slechts dan als wederpartij van de volmachtgever optreden, wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider belangen uitgesloten is.”

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.