Alzheimer en dementie

Dementie is een syndroom waarbij de hersenfuncties achteruitgaan. Kenmerkend zijn een steeds toenemend verlies van het geheugen en van het denk- en oordeelsvermogen. Als een persoon met dementie of Alzheimer zijn eigen handelen niet meer kan overzien en geen levenstestament heeft, zal een rechter moeten beslissen wie zijn zaken gaat regelen. Als je de diagnose Alzheimer of dementie krijgt komt er veel op je af. Een levenstestament is dan wellicht niet het eerste waar je aan denkt. Toch is het belangrijk om je in deze beginfase af te vragen of je je zaken juridisch goed geregeld hebt; nu ben je nog wilsbekwaam en in staat een levenstestament op te stellen. Later kan dit misschien niet meer.

Euthanasie en dementie

Mensen die dementie of Alzheimer hebben kunnen ernstig lijden onder de geestelijke aftakeling en het (verwachte) verlies van hun onafhankelijkheid. De Nederlandse wet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie als er sprake is van ondraaglijk psychisch lijden door deze gevolgen, maar het probleem is dat mensen met dementie in een vergevorderd stadium dit zelf niet meer kunnen aangeven. Een levenstestament vervangt een mondeling verzoek om euthanasie in de situatie dat je zelf niet meer in staat bent om je euthanasieverzoek met de arts te bespreken.